Technológia

04. A folyatófúrás paraméterei

Az – előtolási erő (Fax) – fordulatszám n (min-1) – motorteljesítmény P (kW) – maximális. anyagvastagság h (mm) lényegében a választott folyatófúró magfurat-átmérőjétől függ.

4.1 Az előtolási erő Fax

A szükséges előtolási erő arányosan változik a magfurat-átmérő változásával. A folyatófúró növekvő hőmérsékletével csökken az előtolási erő, miközben az előtolás sebessége nő (ld. ábra 4.). Túl magas előtolási erők – gyors hőképződést eredményeznek, ezzel együtt azonban termikus feszültségeket a folyatófúróban – a folyatófúró magas mechanikus megterhelését jelentik – túlhevülés által az anyag szerkezetét kedvezőtlenül befolyásolják Túl alacsony előtolási erők – lassabb hőfelállást, ezáltal kisebb termikus feszültségeket eredményeznek – a folyatófúró magasabb üzemi hőmérsékletét okozzák és – túlhevülés miatt a folyatófúró csökkent élettartamát

4.2 Fordulatszám n (min-1)

A fordulatszámnak a lehetséges legalacsonyabbnak kell lennie, hogy a folyatófúró élettartamát pozitívan befolyásoljuk. Az elsősorban a magfurat átmérőjétől függő fordulatszám kiválasztását az anyagvastagság és az anyagminőség is befolyásolja. Az 5. ábra alacsony ötvözésű acélokra vonatkozik. Magas-ötvözésű ill. rozsdamentes acélokhoz alacsonyabb fordulatszám szükséges, ami a folyatófúró magasabb élettartamát eredményezi. Puha, nem vas fémeknek ezzel szemben magasabb fordulatszámra van szüksége. Általában elmondható, minél puhább a fém, annál magasabb fordulatszám választható. Kedvezőtlenül kiválasztott fordulatszám hatásához hasonlítható a fent leírt befolyásoló tényezők fényében a rosszul kiválasztott előtolási erő. Különböző fordulatszámok befolyása egy példában:
anyagvastagság h 2 mm 2 mm
a folyatófúró átmérője 8,0 8,0
fordulatszám n 3000 min-1 1500 min-1
megmunkálási idő t 1,5 sec 2 sec
szerszám hőmérséklet 800°C 700°C

4.3 Gépteljesítmény P (kW)

Átfogó laboratóriumi mérésekkel lett a kívánt magfurathoz szükséges maximális motor / gépteljesítmény meghatározva. A teljesítménykarakterisztika a magfuratátmérő és fordulatszám kombinációjából adódik. A legtöbb hagyományos fúrógépet lehet használni folyatófúráshoz, amennyiben a kívánt teljesítmény és fordulatszám adott.

4.4 Maximális anyagvastagság

A maximális munkadarab – anyagvastagság (hmax) a folyatófúró magfuratával áll arányban. Nagyobb anyagvastagságú vagy magasan ötvözött munkadarabok megmunkálása esetén a folyatófúró lecsökkent élettartamával lehet számolni.